انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا قمر بین هاشم ابا الفضل العباس ع
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی نباتی دو رنگ زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد اشکان لطفی