انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: شریفه ومن یتق الله
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم زیبا و شکیل استاد مهرداد غلامرضا