انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا عباس ع، یا ساقی
الیوم نامت عین بک لم تنم
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ-بکاء
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد وحید نقیئی همراه با قلمزنی هنرمندانه استاد قانونی