انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: شرف الشمس
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی بسیار زیبا و خوشرنگ
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری، همراه با قلمزنی هنرمندانه استاد پژمان