انگشتر عقیق یمانی خطی استاد حرّ

ذکر: یا عباس مددی
حکاک: حکاکی زیبا و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ پرتقالی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل استاد ابراهیم آذری با مخراجکاری برلیان طبیعی استاد امینی سرور