انگشتر عقیق کهنه یمنی خطی فاخر استاد حرّ

ذکر: یا رحمه للعالمین
حکاک: حکاکی فاخر و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی کهنه سرخ پرتقالی فوق العاده با کیفیت، خوش نگ و اعلاء
رکاب: رکاب فدیوم بسیار شکیل و بی نقص استاد محمد خانی