انگشتر عقیق کهنه یمانی سرخ خطی استاد طه

ذکر: یا مرتضی علی ع
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد جواد حیدری با امضاء طه(دو امضاء)
نگین: عقیق کهنه یمانی سرخ فوق العاده خوشرنگ و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد افتخاری با مهر تهران-افتخاری