انگشتر عقیق کهنه یمانی خطی استاد مهر

ذکر: ولایه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
حکاک: حکاکی هنرمندانه و نفیس استاد سعیدی منش با امضاء مهر
نگین: عقیق کهنه یمانی سرخ پرتقالی بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره زیبا با مهر استاد قنبر