انگشتر عقیق خطی نفیس استاد حر

ذکر: چهار سلام زیارت عاشورا
حکاک: حکاکی نفیس و بینظیر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقیق یمانی سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب فدیوم مدل پولکی استاد قاسمی