انگشتر عقیق خطی نفیس استاد حرّ

ذکر: چهارده معصوم(ع)
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره فنی و هنرمندانه استاد حسین کلاهدوز با مهر تهران-میرزا