انگشتر عقیق خطی استاد حرّ

ذکر: یا سید الکریم یا عبد العظیم الحسنی
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق طبیعی سلز بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد امیر لطفی با مهر طهران-لطفی