انگشتر عقیق جزع یمانی خطی فاخر استاد حرّ

ذکر: علی اشجع الناس
حکاک: حکاکی زیبا و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی جزع اعلاء با تراش بسیار زیبا
رکاب: رکاب فدیوم بسیار شکیل و بی نقص استاد رسول محمدی با مهر تهران-رسول