انگشتر شرف الشمس عقیق یمانی سرخ استاد حرّ

ذکر: شرف الشمس
حکاک: حکاکی زیبای استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی سرخ شجر دار بسیار خوشرنگ و با کیفیت
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد وحید نقیئی با مخراجی برلیان طبیعی استاد طاقت فرسا