انگشتر زبرجد فوق العاده پاک و خوشرنگ

1,200,000 تومان

نوع نگین: زبرجد طبیعی فوق العاده خوشرنگ و پاک
نوع تراش: اوال
رمل: رکاب نقره دستساز شکیل و زیبا مدل دور اشک