انگشتر روتایل کوارتز طلایی خطی استاد حرّ

ذکر: یا علی بن موسی الرضا ع
حکاک: حکاکی نفیس و فاخر استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: نگین روتایل کوارتز طلایی بسیار زیبا و اعلاء
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد کلاهدوز(تهران-میرزا) با مخراجی برلیان طبیعی استاد طاقت فرسا