انگشتر خطی فاخر استاد حر

ذکر: یا عباس بن علی ع
حکاک: حکاکی نفیس و منحصر بفرد استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقبق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره با گوارسه های طلا مدل فیلی صدفی استاد قاسمی