انگشتر خطی فاخر استاد حر

ذکر: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد
حکاک: حکاکی نفیس و بینظیر استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقبق یمانی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره مدل رولکسی دور چنگ و هلال استاد قاسمی