انگشتر خطی فاخر استاد حر

ذکر: علی مع الحق و الحق مع العلی, علی مع القران و القران مع العلی, قال النبی: لا یبغض علیا الا شقی
حکاک: حکاکی فوق العاده نفیس, فاخر و بدون تکرار استاد رضا قربانی با امضا حر
نگین: عقبق یمانی کبود بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره استاد وحید