انگشتر جواهری شرف الشمس استاد حرّ

ذکر: شرف الشمس
حکاک: حکاکی زیبای استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: نگین جواهری کوارتز لیمویی بسیار زیبا
رکاب: رکاب نقره شکیل استاد ابراهیم آذری با مخراجی برلیان طبیعی استاد طاقت فرسا