انکشتر عقیق یمانی پرتقالی خطی استاد حرّ

ذکر: مظلوم علی ع
حکاک: حکاکی نفیس و هنرمندانه استاد رضا قربانی با امضاء حرّ
نگین: عقیق یمانی پرتقالی بسیار خوشرنگ و زیبا
رکاب: رکاب نقره زیبا و شکیل با مهر فدک