درباره ما

به کیبویی خوش آمدید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

دیدار با تیم ما

عرفان

مدیر پروژه

عاطفه

طراح

احمد عشوریان

مدیر گستران وب

{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}5B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22label{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}AA{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D9{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}88{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B3{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B9{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D9{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}87{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22value{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2290{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22label{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B7{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B1{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A7{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}AD{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}DB{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}8C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22value{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2280{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22color{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22bar_black{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22label{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22HTML5{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}20{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}26{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}20CSS3{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22value{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2280{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22color{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22bar_blue{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22label{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A7{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B2{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A7{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B1{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}20{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}DB{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}8C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A7{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}A8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}DB{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}8C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22value{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2270{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22color{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22bar_orange{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7B{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22label{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D9{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}88{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B1{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}AF{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D9{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}BE{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B1{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}D8{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}B3{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22value{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2290{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}2C{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22color{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}3A{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22violet{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}22{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}7D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}5D{11d68968e6ec3e30ef7b068cd871378d58265d8af77a2f10c3b39acddb9df1d9}

مهارت های ما

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

[ourbrands title=”لوگو” colsnumber=”6″ rows=”1″ style=”carousel” autoplay=”false” playtimeout=”5000″ speed=”250″ desksmall=”5″ tablet_count=”4″ tabletsmall=”4″ mobile_count=”2″ margin=”30″]